شهریور 97
2 پست
مرداد 97
6 پست
تیر 97
4 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....